حسابدار ی اداره آموزش و پرورش خمام

آموزش و پرورش خمام

حق التدریس شاغلین خرداد-مهر-آبان 93

باسمه تعالی 

حق التدریس شاغلین خرداد-مهر-آبان 93در روز یک شنبه مورخ17/12/93 به حساب همکاران واریز گردید.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:46  توسط عامل ذیحساب   | 

حق التدریس شاغلین خرداد-مهر-آبان 93

باسمه تعالی 

حق التدریس شاغلین خرداد-مهر-آبان 93در روز یک شنبه مورخ17/12/93 به حساب همکاران واریز گردید.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:46  توسط عامل ذیحساب   | 

توجه ... وام بانک ملت خمام

از همکارانی که وام بانک ملت دریافت نموده اند درخواست می شوداقساط وام خود رابه وسیله کارت عابر بانک ملی پرداخت نمایند یا دفترچه قسط از بانک دریافت نماینددر غیر اینصورت اگر تئوسط اداره کسر و حواله شود حتما به همه وام ها تاخیر دیر کرد تعلق می گیرد
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 8:39  توسط عامل ذیحساب   | 

قسط بانک ملت

باسمه تعالی  

همکاران گرامی شاغل و بازنشسته که از بانک ملت خمام وام دریافت کرده اند به بانک ملت رفته و دفترچه قسط دریافت نمابند و شخصا برای جلو گیری ازجریمه دیر کرد قسط خود را پرداخت نمایند

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 8:33  توسط عامل ذیحساب   | 

وام صندوق ضروری شهریور 93

باسمه تعالی وام صندوق ضروری شهریور 93 شاغلین و بازنشستگان صبح روز سه شنبه 8/7/93به حساب همکاران واریز گردید.
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ساعت 9:20  توسط عامل ذیحساب   | 

نیروهای جدیدالورود

موضوع: نیروهای جدیدالورود با سلام و احترام شایسته است کلیه نیروهای جدید الورود از مناطق دیگر به آموزش و پرورش خمام برای دریافت حقوق در مهر 93از این منطقه حداکثر تا روز شنبه 12/07/93 گواهی حقوق و فیش شهریور خود را به دایره حسابداری تحویل نمایند.
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مهر ۱۳۹۳ساعت 12:34  توسط عامل ذیحساب   | 

بستن دفاتر مالی سال 92-93

با سلام و احترام بدین وسیله به اطلاع کلیه مدیران محترم مجتمع های روستائی و مدارس شهری خمام می رساند حد اکثر تا تاریخ 15/07/93 صبح روز سه شنبه جهت بستن دفاتر مالی سال 92-93 به حسابداری اقدام نمایند. مدیران محترم دفتر روزنامه و دفتر کل و اسناد بصورت سیستمی به همراه پرینت بانکی حساب مدرسه یا مجتمع تا تاریخ31/06/93 به همراه بیاورند.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 12:40  توسط عامل ذیحساب   | 

وام صندوق ضروری مرداد 93

باسمه تعالی وام صندوق ضروری مرداد 93 شاغلین روزشنبه 8/6/93به حساب همکاران واریزگردید.
+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ساعت 13:25  توسط عامل ذیحساب   | 

وام صندوق ضروری تیر 93

باسمه تعالی وام صندوق ضروری تیر 93 درروز شنبه مورخ 11/05/93 به حساب همکاران شاغل و بازنشسته واریز گردید.
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 11:34  توسط عامل ذیحساب   | 

تسويه حساب وام بانكي

باسمه تعالي

از همكاران شاغل و بازنشسته تقاضا مي شود كه در سال هاي قبل از طريق بانك هاي مختلف وام گرفته اند و از طريق واحد حسابداري قسط وام آنها به بانكها پرداخت مي شده جهت تسويه حساب به بانك مراجعه نمايند.تا بيشتر جريمه نشوند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم مرداد ۱۳۹۳ساعت 10:9  توسط عامل ذیحساب   | 

مطالب قدیمی‌تر