حسابدار ی اداره آموزش و پرورش خمام

آموزش و پرورش خمام

افزایش سرمایه شرکت تعاونی فرهنگیان

باسمه تعالی از تیر 93مبلغ پرداختی جهت افزایش سرمایه شرکت تعاونی فرهنگیان به میزان 200000ریال می باشد همکاران شاغل و بازنشسته که دوست ندارند این مبلغ از حسابشان کسر شود ومانند ماه های قبل باشدبا درخواست عدم افزایش و گرفتن امضاء از رئیس اداره به حسابداری برگه درخواست خود را تحویل داده تا این مبلغ اعمال نشود.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم خرداد 1393ساعت 8:4  توسط عامل ذیحساب   | 

حق الزحمه امتحانات شهریور و دی سال 92

باسمه تعالی حق الزحمه امتحانات شهریور و دی سال 92 در روز یک شنبه مورخ18/03/93 راس ساعت 11صبح به حساب همکاران واریز گردید.
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم خرداد 1393ساعت 9:35  توسط عامل ذیحساب   | 

حق ا لتدریس شاغلین فروردین و اردیبهشت 93

باسمه تعالی

حق ا لتدریس  شاغلین فروردین و اردیبهشت 93صبح روز دوشنبه مورخ۱۲/۰۳/۹۳ به حساب همکاران واریز گردید.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 13:54  توسط عامل ذیحساب   | 

وام صندوق ضروری اردیبهشت 93

باسمه تعالی وام صندوق ضروری اردیبهشت 93 شاغل و بازنشسته صبح روز یکشنبه مورخ11/03/93 به حساب همکاران واریز گردید.
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 13:53  توسط عامل ذیحساب   | 

پاداش پایان خدمت بازنشستگان مرحله سوم سال 92

باسمه تعالی

پاداش پایان خدمت بازنشستگان مرحله سوم سال 92 در تاریخ ۲۰/۰۲/۹۳صبح روز شنبه راس ساعت ۸صبح به حساب همکاران محترم بازنشسته سال۹۲ واریز گردید.

+ نوشته شده در  شنبه بیستم اردیبهشت 1393ساعت 10:11  توسط عامل ذیحساب   | 

وام صندوق ضروری فروردین 93

باسمه تعالی

وام صندوق ضروری فروردین 93صبح روز پنج شنبه ۱۱/۰۲/۹۳به حساب همکاران شاغل و باز نشسته واریز گردید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393ساعت 12:45  توسط عامل ذیحساب   | 

یارانه مسکن فرهنگیان شاغل

باسمه تعالی

یارانه مسکن فرهنگیان شاغل در مورخ۲۴/۰۱/۹۳صبح روز یک شنبه به حساب همکاران شاغل واریز شدو یارانه مسکن بازنشستگان با حقوق فروردین ۹۳ پرداخت خواهد شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393ساعت 11:12  توسط عامل ذیحساب   | 

حق ا لتدریس شاغلین و بازنشستگان اسفند92

باسمه تعالی

حق ا لتدریس  شاغلین و بازنشستگان  اسفند92 در روز پنج شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۹۳راس ساعت ۱۰صبح به حساب همکاران واریز گردید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393ساعت 9:27  توسط عامل ذیحساب   | 

حق ا لتدریس شاغلین دی و بهمن92

باسمه تعالی

حق ا لتدریس  شاغلین دی و بهمن92 در روزشنبه مورخ۹/۱/۹۳راس ساعت ۱۱صبح به حساب همکاران واریز گردید.

+ نوشته شده در  شنبه نهم فروردین 1393ساعت 12:50  توسط عامل ذیحساب   | 

حق الزحمه امتحانات نهایی خرداد92

باسمه تعالی

حق الزحمه امتحانات نهایی خرداد92در روز شنبه مورخ۹/۱/۹۳راس ساعت ۱۱صبح به حساب همکاران واریز گردید.

+ نوشته شده در  شنبه نهم فروردین 1393ساعت 12:48  توسط عامل ذیحساب   | 

مطالب قدیمی‌تر